Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie – założone w 1981 muzeum z siedzibą w kompleksie synagogalnym we Włodawie. Powstało z zarządzenia Naczelnika Miasta Włodawa z 10 sierpnia1981. Oficjalne otwarcie placówki odbyło się w roku 1983. Muzeum mieści się w kompleksie synagogalnym pozostałym po gminie wyznaniowej żydowskiejdziałającej w mieście do czasu II wojny światowej. W skład zespołu budynków wchodzą: Wielka Synagoga, Mała Synagoga i dom pokahalny. W okresie PRL-u, zanim Muzeum objęło opiekę nad tymi budynkami, były one wykorzystywane m.in. jako magazyny wojskowe i spółdzielcze.

Muzeum posiada cztery działy: etnograficzny, historyczny, promocyjno-edukacyjny i administracyjny. Dział etnograficzny zajmuje się m.in. organizacją ekspozycji prezentujących folklor lokalny i folklor kultur egzotycznych. Dział historyczny gromadzi zabytki i dokumenty związane z historią Włodawy i regionu. Dużą część tych pamiątek stanowią judaika. Niektóre z nich można oglądać na stałej wystawie w sali męskiej Wielkiej Synagogi. Dział promocyjno-edukacyjny zajmuje się promocją regionu. Jednym z najważniejszych dokonań placówki w tej sferze jest zainicjowanie i prowadzenie cyklicznej imprezy upamiętniającej wieloetniczną i wieloreligijną historię miasta – Festiwalu Trzech Kultur.

Copyright 2018 - 2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Made with InwaveThemes