Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi – muzeum na wolnym powietrzu (skansen) w Holi, w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Stary Brus.

Skansen ten powstał w 1985 roku i jest prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi. W muzeum znajdują się drewniane chałupy oraz rozmaite budynki gospodarcze. W centrum skansenu znajduje się chałupa bogatego chłopa zbudowana w 1913 roku, przeniesiona z miejscowości Wyryki. Chałupa ma konstrukcję wieńcową z dwuspadowym dachem krytym strzechą.

 

Inne obiekty w skansenie:

  • wiatrak „koźlak” z początku XX wieku
  • stodoła
  • kapliczka
  • ule

 

Obok skansenu:

  • drewniana cerkiew prawosławna (dawniej greckokatolicka) z 1702 roku pod wezwaniem św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy,
  • drewniana dzwonnica cerkiewna z XVIII wieku.
  • cmentarz prawosławny

Copyright 2018 - 2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Made with InwaveThemes